РЕТРОСПЕКТИВА ДАНА СРПСКОГА ДУХОВНОГ ПРЕОБРАЖЕЊА

Деспотово име обавезује на истрајност

Редови који следе доносе ретроспективу протеклих Дана српскога духовног преображења који ће се и овог августа одржати по двадесет први пут. Идући у сусрет новим Данима преображења потсетимо се претходних манифестација које су Деспотовац учиниле познатим и широј културној јавности Србије.
Манифестација под именом „Дани српскога духовног преображења“, почела је врло скромно, без великих планова и претензија, али са јаком жељом да служи као путоказ враћању српској култури и духовности насталој у минулим вековима.

Prvi dani preobrazenja Drugi dani preobrazenja Treci dani preobrazenja Cevrti dani preobrazenja
Peti dani preobrazenja Sesti dani preobrazenja Sedmi dani preobrazenja Osmi dani preobrazenja
Deveti dani preobrazenja Deseti Dani preobrazenja Jedanaesti dani preobrazenja Dvanaesti Dani preobrazenja
Trinaesti Dani preobrazenja Cetrnaesti Dani preobrazenja Petnaesti Dani preobrazenja Sesnaesti Dani preobrazenja
Sedamnaesti Dani Preobrazenja Osamnaesti Dani preobrazenja Devetnaesti Dani preobrazenja Dvadeseti Dani preobrazenja

 

 

 

TURISTIČKO - SPORTSKA ORGANIZACIJA

DESPOTOVAC