XXIII дани преображења

авг
13

Програм 23.Дана српскога духовног преображења

 

Деспотовац, 19–28. август 2015. године

авг
13

Програм научног скупа 23. Дани српскога духовног преображења

Научни скуп

Средњи век у српској науци, историји, књижевности

 и уметности  VII

Народна библиотека „Ресавска школа“, Деспотовац

22–23. август 2015. године

 

Општа тема Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности 

 

Субота, 22. август

 

10.00 часова

Председавају: проф. др Љиљана Јухас Георгиевска и др Бранислав Цветковић

 

1. Светлана Томин (Нови Сад): Професорка Јелка Ређеп – четрдесет година научног рада и великог доприноса медијевистици

2. Љиљана Јухас Георгиевска (Београд): Видови финализовања житијних дела у српској књижевности 13. и првих деценија 14. века

3. Данијел Дојчиновић (Бања Лука): Жанр житија – теоријски проблеми

4. Бранислав Цветковић (Јагодина): Идеолошки модели и мотиви у владарској репрезентацији Деспотовине

5. Александар Крстић (Београд): Улога и место тврђаве Голубац у војно-административном систему на јужној граници Угарске током 14. века

6. Владета Петровић (Београд): Српско средњовековно грађанство у историографији

7. Ирена Цвијановић (Београд): Српски градови и обичаји у средњовековним арапским путописима

8. Милош Ивановић (Београд): Властела у Житијудеспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа

Подтема Значај Дубровника за српску историју, културу и књижевност

авг
13

Програм научног скупа 23. Дани српскога духовног преображења (2)

Научни скуп

Средњи век у српској науци, историји, књижевности

 и уметности  VII

Народна библиотека „Ресавска школа“, Деспотовац

22–23. август 2015. године

 

Општа тема Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности 

 

Субота, 22. август

 

10.00 часова

Председавају: проф. др Љиљана Јухас Георгиевска и др Бранислав ЦВЕТКОВИЋ

 

1. Светлана Томин (Нови Сад): Професорка Јелка Ређеп – четрдесет година научног рада и великог доприноса медијевистици

2. Љиљана Јухас ГЕОРГИЕВСКА (Београд): Видови финализовања житијних дела у српској књижевности 13. и првих деценија 14. века

3. Данијел Дојчиновић (Бањалука): Жанр житија – теоријски проблеми

4. Бранислав Цветковић (Јагодина): Идеолошки модели и мотиви у владарској репрезентацији Деспотовине

5. Александар Крстић (Београд): Улога и место тврђаве Голубац у војно-административном систему на јужној граници Угарске током 14. века

6. Владета Петровић (Београд): Српско средњовековно грађанство у историографији

7. Ирена Цвијановић (Београд): Српски градови и обичаји у средњовековним арапским путописима

8. Милош Ивановић (Београд): Властела у Житијудеспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа

 

Подтема Значај Дубровника за српску историју, културу и књижевност

 

 

 

 

TURISTIČKO - SPORTSKA ORGANIZACIJA

DESPOTOVAC