XXIII дани преображења

авг
13

Програм научног скупа 23. Дани српскога духовног преображења

Научни скуп

Средњи век у српској науци, историји, књижевности

 и уметности  VII

Народна библиотека „Ресавска школа“, Деспотовац

22–23. август 2015. године

 

Општа тема Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности 

 

Субота, 22. август

 

10.00 часова

Председавају: проф. др Љиљана Јухас Георгиевска и др Бранислав Цветковић

 

1. Светлана Томин (Нови Сад): Професорка Јелка Ређеп – четрдесет година научног рада и великог доприноса медијевистици

2. Љиљана Јухас Георгиевска (Београд): Видови финализовања житијних дела у српској књижевности 13. и првих деценија 14. века

3. Данијел Дојчиновић (Бања Лука): Жанр житија – теоријски проблеми

4. Бранислав Цветковић (Јагодина): Идеолошки модели и мотиви у владарској репрезентацији Деспотовине

5. Александар Крстић (Београд): Улога и место тврђаве Голубац у војно-административном систему на јужној граници Угарске током 14. века

6. Владета Петровић (Београд): Српско средњовековно грађанство у историографији

7. Ирена Цвијановић (Београд): Српски градови и обичаји у средњовековним арапским путописима

8. Милош Ивановић (Београд): Властела у Житијудеспота Стефана Лазаревића Константина Филозофа

Подтема Значај Дубровника за српску историју, културу и књижевност

13.00 часова

 

Председавају: проф. др Радивој Радић и проф. др Гордана Јовановић

 

1. Слободан Реметић (Београд): Језик Дубровника кроз векове

2. Зорка Кашић (Београд): Савремени језички показатељи дуготрајног културног утицаја Дубровника на рурално залеђе

3. Радивој Радић (Београд): Византија и Дубровник

4. Злата Бојовић (Београд): Дубровник у српској књижевности

5. Бојан Ђорђевић (Београд): Дубровачки архив и његов значај за проучавање српске историје и културе

6. Мирјана Арежина (Београд): Владимир Ћоровић и Дубровник

 

Недеља, 23. август

 10.00 часова

 

Председавају: проф. др Рада Стијовић и проф. др Јелица Стојановић

 

1. Срето Танасић (Београд): Обрасци српског језика у руском издању Новаковићеве граматике српског језика

2. Мирјана Бошков (Београд): Како је радио Гаврил Тројичанин – према компаративном текстолошком разматрању Врхобрезничког хронографа

3. Јелица Стојановић (Никшић): Употреба сугласника ф и х код личних имена у српским поменицима 16–19. вијека (Пиве, Мораче и Хоче)

4. Предраг Дилпарић (Београд): Ακριβεια у Животу деспота Стефана Константина Философа

5. Наташа Вуловић (Београд): Топоси ђаволовог обитавања: средњовековна књижевност и српска фразеологија

6. Марија Ђинђић (Београд): Значај дела Емерхалиса за проучавање Ангорске битке

7. Александар Јаковљевић (Београд): „Јаничарове успомене“ Константина Михаиловића и османски наративни извори

 

* Време излагања ограничено је на 15 минута.

 

 

 

TURISTIČKO - SPORTSKA ORGANIZACIJA

DESPOTOVAC