XXI дани преображења

авг
22

Књижевно вече са песником Живорадом Живом Ђорђевићем Поезија као рефлексија живота

Присуство др Звонимира Костића у улози књижевног критичара и драмског уметника Мирка Бабића као казивача стихова, као и самог песника Живорада Ђорђевића,  учинило је ово песничко вече правим уметничким доживљајем за све присутне поштоваоце поезије и књижевности уопште

Биографија књижевника др Звонимира Костића

       КОСТИЋ, Звонимир (Земун, 1950), песник, прозаист, есејист драмски писац. Најчешће прибегава митопоетском приступу реалности о којој пева. „Књига песма нам говори о непрестаном прогону људи у свету, суровостима моћних и патњи немоћних, тежњи једноумника да униште све који се од њих разликују" (А. Јовановић о Богумилским песмама, 1981). Пише драме о значајним догађајима и личностима из срп. историје. Докторирао из области нариодне књижевности.36ирке песама: Родослов (1970), Коњ распореног трбуха (1974), Кум- сача (1980), Богумилске песме (1981), Ипак (1986); ес.: Арха- ично и модерно (1983), Модерна светска поезија (1992); р. Доњи светови (1986); др. Апостол и друге драме (1990).....

Биографија песника Живорада Живе Ђорђевића

      Живорад Ђорђевић је рођен 5. марта 1952. године у Старој Деоници код Јагодине. Студирао је југословенску књижевност и српскохрватски језик на Филолошком факултету у Београду. Дипломирао на Факултету драмских уметности. Бавио се завичајном историографијом и радиофонијом.Песничке књиге: Сан светозналца Радослава Моравског (поема, 1970), Пролећни починак (Матица српска, Нови сад 1976)Тумачење снова (Рад, Београд 1983) Ипак (коаутор, Народнабиблиотека, Светозарево 1986), Растанак (библиофилско издање са сликаром-графичарем Слободаном Штетићем, 1993),Незван гост и друге приче (Просвета, Београд 1996), Подземнашума (Српска књижевна задруга, Београд 2005), Љуљашка у сну (Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен, Смедерево 2008), Поглед из сна (Спомен парк Крагујевачки октобар, Крагујевац 2008).Награде за књижевно стваралаштво: 1970–1975. више југословенских награда на фестивалима и конкурсима за младе писце, Октобарска награда града Светозарева 1974, Награда Светозар Марковић за књижевност 1975, Златна струна Смедеревске песничке јесени 1977, Награда Душан Срезојевић 1993,Награда Поморавски Орфеј, 2006.Награде за радиофонска остварења: 1979–1989. девет награда на конкурсима и Фестивалу Заједнице радио дифузних организација Србије, Бронзана повеља Лаза Костић(1996), Златнаповеља Лаза Костић (2000) на Интернационалном фестивалурепортаже ИНТЕРФЕР. Живи у Старој Деоници и Јагодини.

 

 

 

TURISTIČKO - SPORTSKA ORGANIZACIJA

DESPOTOVAC