XXI дани преображења

авг
19

У Деспотовцу одржан још један научни скуп

 У суботу, првог дана  своје радове је презентовало дeсет учесника. Први рад  овогодишњег научног потписује проф. др Јелка Ређеп, чији  рад има за  тему „Три скока Милоша Обилића“, а чија је јавна презентација на овом скупу изостала због њеног одсуства. Проф. др Десанка Стаматовић је представила свој рад на тему „Милосав Здравковић -Ресавац - добротвор и ктитор манастира и цркава у Ресави“ у коме је говорила о значају, улози и доприносу овог српског кнеза у изградњи и обнови манастира и цркава у Ресави, али  и широм тадашње Србије. Проф. др. Злата Бојовић је у свом раду „Немањићи у дубровачким аналима“, говорила о односу Србије и Дубровника и догађајима везаним за породицу Немањић. Проф. др Гордана Јовановић, иначе председник Програмског савета Дана српскога духовног преображења, представила је свој  рад „Ангорска битка и деспот Стефан Лазаревић“у коме доноси нове детаље о самој битци и учешћу српских деспота у њој.

Проф Зоран Ранковић имао је реферат на тему „О богослужбеном језику Српске православне цркве“ у коме је Радомир Ракић, чији је рад носио наслов „Девтероканонске књиге у оквиру старозаветног канона“  присутне на научном скупу упознао је  са значајем ових старих црквених књига и њиховим местом у Библији. Љиљана Стошић је имала излагање на тему „Византијско злато и барокна позлата“. Ауторка је у свом раду, као што и сам назив каже, говорила о злату, његовој употреби, али и о томе шта је оно симболизовало кроз векове.Милан Лекић је говорио о  „Болници Стефана Немање у Захумљу“. Миле Станић је аутор рада на тему „Школа у Манасији 1842. и једна полемика из друге половине 19. века“.На самом крају првог дана нааучног скупа, свој рад је представио Александар Јаковљевић, који је у свом раду „Трг Орашац код манастира Ресава“ говорио о овој локацији и дешавањима на њој до почетка 16. века. Наредног дана, у недељу 18. августа, научним скупом су председавали проф. др Рада Стијовић и др  Владан Јовановић, а своје радове је представило седам учесника. Други  дан научног скупа настаљен је излагањем управо проф. др Раде Стијовић која је презентовала реферат  на тему „Географска терминологија у  Раваничкој повљи  кнеза Лазара“. Потом је Ђорђе Перић је у свом реферату „Псалми у Деспотовим делима и Псалтир деспота  Стефана и господина вука“ практично заокружио ову тему чије је сегменте излагао на предходна два Научна скупа. Живојин Андрејић је презентовао реферат под називом „Покушај реконструкције средњовековног метоха манастира Свете Тројице  у Ресави“. Марина Спасојевић је представила свој рад „Из топонимије ресавског краја“ у коме је објашњавала, са лексичког аспекта имена насеља и села у Ресави. Драгана Радовановић  упознала је присутне са главним елементима свог рада „Огледи из теренске бележнице-коментар уз транскрипте“. Владан Јовановић аутор је рада „Поглед на старије слојеве српске војне терминологије“. При самом крају овогодишњег научног скупа свој рад је презентовао и проф. др Миливоје Спасић који је говорио на тему „Свети Сава у српској књижевности за децу“ и то кроз заступљеност ове теме у делима Светлане Велимар – Јанковић и Милована Витезовића.

Научни скуп је завршен рефератом Силване Цакић, која је у свом раду „Библиографија Зборника са научних скупова у време Дана српског духовног преображења“ направила осврт, анализу у библиографску обраду  претходних 15 објављених зборника, који остају као писани траг научних скупова и тиме изузетна вредност у националном корпусу друштвених наука и уметности.

Сви радови изложени на овогодишњем научном скупу биће објављени у још једном зборнику који ће светлост дана угледати на лето наредне године.

Промоција Зборника радова са прошлогодишњег научног скупа биће одржана  у суботу, 24. августа у Народној библиотеци „Ресавска школа“ са почетком у 19. часова.

 

 

 

TURISTIČKO - SPORTSKA ORGANIZACIJA

DESPOTOVAC